[ yī sǎo ér guāng ]

一下子就扫除干净。

[ zhū guāng bǎo qì ]

珠、宝:指首饰;光、气:形容闪耀着光彩。旧时形容妇女服饰华贵富丽,闪耀着珍宝的光色。

[ tāo guāng yǎng huì ]

指隐藏才能,不使外露。

[ shí guāng wǔ sè ]

形容景象纷繁,色彩绚丽。

[ tāo jì nì guāng ]

指隐藏行迹与光采,不使外露。

[ yǎng huì tāo guāng ]

指隐藏行迹和才能,不露锋芒。

[ guāng huī càn làn ]

色彩光亮耀眼。多比喻前程的远大或事业的伟大。

[ mù guāng rú shǔ ]

鼠目寸光,形容目光短浅或行为不正。

[ zhèng dà guāng míng ]

心怀坦白,言行正派。

[ guāng tiān huà rì ]

光天:最大的天,大白天;化日:生长万物的太阳。 原形容太平盛世。后比喻大家看得非常清楚的场合。

展开更多