[ tǔ fú chéng qiáng ]

比喻人应该互相扶助。

[ jiù jí fú shāng ]

救济危急,扶助伤病。

[ dìng qīng fú wēi ]

倾:危。扶助危倾,使其安定。指挽救国家于危难之时。

[ jiù sǐ fú shāng ]

扶:扶助,照料。抢救生命垂危的人,照顾受伤的人。现形容医务工作者全心全意为人民服务的精神。

[ zhī yè fú sū ]

形容枝叶繁茂四布,高下疏密有致。

[ fú jiāng ]

1.搀扶,扶持 2.照料,服侍

[ fú wēi dìng luàn ]

扶助危难,平定祸乱。

[ jiù kùn fú wēi ]

救济、扶助陷于危难的人。

[ zhuāi pá fú lí ]

从事农业活动,以种田为业。

[ chí wēi fú diān ]

扶持危困的局面。

展开更多

猜你关注广告