[ wàng xíng péng ]

犹忘形交。

[ hán péng niǎo ]

相传为 韩朋(即 韩凭)夫妇精魂化成的鸟。

[ miàn péng miàn yǒu ]

表面上的朋友,交情不深。

[ zhòng hài péng yí ]

众人惊恐疑虑。清 薛福成《<曾文正公奏疏>序》:“公奋然踔起里閈,众駴朋疑,惎挠笑侮,孑立寡助,进退交困,公前后持一节不少挫。”

[ hé péng zān ]

谓朋友聚会。

[ xiǎo péng yǒu ]

1.指儿童:六一国际儿童节是~们的节日。 2.对儿童的称呼:~,你喜欢唱歌吗?

[ nǚ péng yǒu ]

男青年或男子喜爱的女伴。

[ gá péng yǒu ]

方言。结交朋友。

[ tán péng yǒu ]

谈恋爱。如:王某 是毛纺厂的青工,今年春天与一个小伙谈朋友,不久提出要结婚。

[ shī jiǔ péng chái ]

侪:等辈,同类的人。作诗饮酒的朋友。同“诗朋酒友”。

展开更多