[ shī péng jiǔ chái ]

在一起写诗喝酒的朋友。

[ nán péng yǒu ]

男朋友杂志暂时可分为华之章·小说、绚之馆·漫画、梦之园·企划、絮语栏·专栏等四个版块,涵盖了长篇连载热门小说,短篇小说,漫画等多种形式,故事均围绕“花美男”之间的情谊展开。

[ hū péng yǐn bàn ]

呼唤朋友,招引同伴。引:牵引,招引。常用于鸟类招呼同伴。

[ jiāo péng yǒu ]

1.结交朋友。 2.方言。专指男女恋爱。

[ xiá yǒu yún péng ]

与云霞为朋友。指避世隐居。

[ yīng péng yàn yǒu ]

成群结伴的黄莺和燕子。

[ péng zuò zú zhū ]

指诛连治罪,残酷镇压。

[ péng dǎng bǐ zhōu ]

结党营私,排斥异己。

[ bīn péng yíng mén ]

1.宾客朋友。

展开更多

您可能感兴趣的内容广告