[ sān xún jiǔ shí ]

旬:十天叫一旬。 三十天中只能吃九顿饭。形容家境贫困。

[ yuè xún ]

经过一旬;足一旬。

[ jì xún ]

终旬。

[ xún nián ]

1.一年。《后汉书·何敞传》:“﹝臣﹞復以愚陋,旬年之间,歷显位,备机近,每念厚德,忽然忘生。” 2.十年。《三国志·魏志·刘廙传》:“广农桑,事从节约,脩之旬年,则国富民安矣。”

[ xún jiǎ ]

唐 宋 官员十日一休假称“旬假”。唐 白居易 有《郡斋旬假始命宴呈座客示郡寮》诗。 宋 徐铉 《九月三十夜雨寄故人》诗:“寂寥旬假日,萧颯夜长时。” 宋 王溥 《唐会要·休假》:“每至旬假,许不视事,以与百僚休沐。”《资治通鉴·唐文宗太和五年》“是日,旬休” 元 胡三省 注:“一月三旬,遇旬则下直而休沐,谓之旬休,今谓之旬假是也。”

[ shí xún ]

酒名。 亦代指酒。

[ bō xún ]

魔王名,为欲界第六天之主,其义为恶者、杀者。常以憎恨佛法,杀害僧人为事。

[ xún yú ]

十多天。

[ yuán xún ]

上旬。 每月的前十天。

[ jiān xún ]

二十天。

展开更多