[ ěr rǔ zhī jiāo ]

尔汝:古人彼此以尔汝相称,表示亲昵。指不拘形迹,十分亲昵的交情。亦作“尔汝交”。

[ rǔ tiē ]

法帖名。宋 大观 中,汝州 守 王寀 采择 潭、绛、泉 帖中之最优者,荟萃成文,分为十二卷,刻石置于 汝州 望嵩楼 中。明 末兵乱,楼焚碑残。清 顺治 七年(1650年)巡道 范承祖 重新修葺,并加诗跋二刻,共十四刻,置于州署西园古轩壁中。道光 十八年(1838年)州守 白明义 见所存文漫漶不复识,自 洛阳 贴得 汝 帖原拓一部,重摹诸石,仍藏左轩壁中。此帖计有金石文八种,秦、汉、三国 字体五种,六朝帝王书三十引,魏 晋 九人书以及 王羲之 十帖、南唐 十臣、唐 三朝帝后四书和 欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权、贺知章、李后主、吴越王 俶 等七十余家书法手迹,字数虽不甚多,但真草隶篆无所不包。向为书法爱好者所珍视。现存 河南省 临汝县 文化馆。

[ yù rǔ yú chéng ]

汝:你。玉汝:像爱惜玉一样爱护、帮助你。爱你如玉,帮助你,使你成功。多用于艰难困苦条件下。

[ rǔ nán chén jī ]

即汝南鸡。

[ shì jiāng qù rǔ ]

诀别之辞。

[ xiào mà cóng rǔ ]

谓对他人的讥刺置之不理,我行我素。《宋史·邓绾传》:“帝問 安石 及 吕惠卿,以不識對。帝曰:‘安石,今之古人;惠卿,賢人也。’退見 安石,欣然如素交。宰相 陳升之、馮京 以 綰 練邊事,屬 安石 致齋,復使知 寧州。綰 聞之不樂……明日,果除集賢校理、檢正中書孔目房。鄉人在都者皆笑且駡,綰 曰:‘笑駡從汝,好官須我爲之。’”

[ zhāng rǔ ]

漳水 与 汝水 的并称。

[ rǔ yuè ]

见“汝南月旦”。

[ nǎi wǒ kùn rǔ ]

是我使你受害。

[ sōng rǔ ]

嵩山 和 汝水 的并称。

展开更多