[ láo yàn fēn fēi ]

劳:伯劳。 伯劳、燕子各飞东西。比喻夫妻、情侣别离。

[ yàn chǔ fén cháo ]

燕子处在焚烧着的窝里。比喻处境非常危险。

[ yīng gē yàn wǔ ]

黄莺在歌唱,小燕子在飞舞。形容春天鸟儿喧闹活跃的景象。现常比喻革命和建设蓬勃兴旺的景象。

[ yīng shēng yàn yǔ ]

莺:黄鹂。 燕子的话语,黄鹂的歌声。原形容大好春光。后多形容年轻女子说笑的声音。

[ jiù yàn guī cháo ]

从前的燕子又飞回老窝。比喻游子喜归故里。

[ yàn fú ]

日常闲居时穿的衣;便服。

[ chǔ táng yàn què ]

比喻生活安定而失去警惕性。也比喻大祸临头而自己不知道。

[ yīng tí yàn yǔ ]

莺:黄鹂。燕子的话语,黄鹂的歌声。形容大好春光。

[ tù kuí yàn mài ]

形容景象荒凉。

[ yàn ěr xīn hūn ]

原为弃妇诉说原夫再娶与新欢作乐,后反其意,用作庆贺新婚之辞。形容新婚时的欢乐。

展开更多