[ yàn yàn ]

1.很浓。 2.程度深。

[ nóng yàn ]

汁液稠,味道厚。

[ yàn hēi ]

形容汁液浓,味厚。

[ yàn cù ]

浓醋。宋 苏轼 《格物粗谈·韵藉》:“金笺及扇面误字,以釅醋或酱油用新笔蘸洗,或灯心揩之即去。” 宋 朱弁 《曲洧旧闻》卷四:“ 峻极上院 尝於其院东凿井,经年纔深丈许……法当积薪其中然之,乘热沃以釅醋,然后施工。” 清 赵翼 《两臂风痹复发》诗:“酸疑釅醋淬,痛甚顽石擣。”

[ chún yàn ]

1.酒味浓厚。 2.喻风俗淳厚敦和。

[ yàn niàn ]

深厚的思念。

[ yàn hán ]

酷寒,严寒。

[ yàn jiǔ ]

味醇的酒。

[ yàn bái ]

纯白。

[ yàn liè ]

浓烈。

展开更多