[ kǎn ]
[ qiàn ]
部首:欠 笔画:12 五笔:QVQW

基本解释

欿[kǎn]

1. 不自满 :“如其自视~然,则过人远矣。”

2. 忧愁 :“~愁悴而委惰兮,老冉冉而逮之。”

3. 古同“坎”,坑。

欿[qiàn]

方言,心有所欲;想念。

展开更多

猜你关注广告