[ biān ]
部首:辶 笔画:5 五行:水 五笔:LPV

基本解释

1. 物体的周围部分,外缘 :~缘。~沿。

2. 国家或地区交界处 :~疆。~界。~防。~境。~陲(边境)。

3. 几何学上指夹成角或围成多角形的直线 :等~三角形。

4. 旁侧,近旁 :身~。~锋。

5. 方面 :~干(gàn)~学。

6. 表示方位 :上~。外~。

7. 姓。

展开更多

猜你关注广告